Föremål

Ekonomi

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1900 – 1909

1900-1909

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:I:Q.b.g.a.399._HWY