Föremål

Medalj för krigsförtjänst, Hessen

Åtsida: mansporträtt, halsbild, profil v, mustascher, omskrift: "ERNST LUDWIG GROSSHERZOG VON HESSEN". Frånsida: lager- och eklövskrans, text: "FÜR // KRIEGS- // VERDIENSTE".Upptill ring och däri fäst bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Diameter 33 mm, Vikt 14 g
Antal 1
Datering 1900 (1900 cirka)
Tillverkare Louise Mountbatten (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Victoria av Baden
Avbildad Ernst Ludvig av Hessen
Inskription Signatur/Påskrift: ERNST LUDWIG GROSSHERZOG VON HESSEN, Signatur/Påskrift: FUER KRIEGSVERDIENSTE, Signatur/Påskrift: ERNST LUDWIG GROSSHERZOG VON HESSEN, Signatur/Påskrift: FUER KRIEGSVERDIENSTE
Föremålsnummer 2048_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:378:a