Föremål

Swensk författnings-samling

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Swensk författnings-samling
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1855
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.09._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Swensk författnings-samling.
Text
1855. No 66. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående handelsböcker och handelsräkningar; gifven Stockholms slott den 4 Maj 1855. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare. 1855. 1 ark (8 sid.). 1908. N:r 129. Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning angående en särskild stämpelafgift vid köp och byte af fondpapper; gifven Stockholms slott den 6 november 1908. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 1908. 1 34 ark (14 sid.). 1912. N:r 289—293. 289. Lag om rätt till jakt; gifven Stockholms slott den 8 november 1912. 290. Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse angående grunderna för tillgodogörande af kronans jakträtt; gifven, Stockholms slott den 8 november 1912. 291. Kungl. Maj:ts Nådiga jaktstadga; gifven Stockholms slott den 8 november 1912. 292. Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse angående skydd åt för landtbruket nyttiga fåglar; gifven Stockholms slott den 8 november 1912. 293. Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse om hvad vid utfärdande af jaktpass är att iakttaga; gifven Stockholms slott den 8 november 1912. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 1912. 2^9 ark, sid. 723—742. 1914. N:r 284—286. 284. Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning om värnskatt; gifven Stockholms slott den 9 oktober 1914. 285. Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning angående statsverkets vämskattefond; gifven Stockholms slott den 9 oktober 1914. 286. Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse angående fastställande av vissa för till-lämpningen av förordningen om värnskatt afsedda formulär m. m.; gifven Stockholms slott den 16 oktober 1914. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 1914. 2 % ark, sid. 879—-898. 1 vol. 8:0. Band (halft tyg-). Som I: B. b. 20. För-sättsblad af hvitt handgjort papper från Grycksbo med vattenstämpel: Hallwylska vapnet. Sidtitel: svensk författningssamling.