Föremål

Arkivhandling, biografi. Brev.

Biografi. Brev. Adelborg, Gertrud, se Frederika-Bremer-Förbundets Landthushållningsskola. Carl, Sveriges Arvfurste. Hertig av Västergötland. 7.1.1908. I brev.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Biografi, Brev
Kategori Brev, 64. LXIV Arkiv
Datering 1908
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.a.02._HWY