Föremål

Fat

FAT Runt, djupt, skålformigt, med snett utstående, brett brätte med svagt vulstigt översida samt på låg fotkant. På brättets undersida på ett ställe en nabb med ett runt hål (för upphängning). Dekor: I färger på tennglasyr. Godset brunt. På bottnens insida vapensköld och årtal (orig. 2/1). På brättet fyra stjälkar med olika blommor, upptill en ljusblå lilja, till vänster en viol i mörkare och ljusare blått, nedtill förgätmigejliknande blommor, till höger en ros i ljust brungredelint. Bottnens utsida till större delen oglaserad. Höjd: 5,6 cm, diameter 30,5 cm.

Upphov: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material
Fajans
Storlek
  • Höjd 5.6 cm
  • Diameter 30.5 cm
Teknik
Tennglasyr
Datering
1669
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
XLVI:IX:C.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
FAT.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1931
Text
Rundt, djupt, skålformigt, med snedt utstående, bredt brätte med svagt vulstig öfver-sida samt å låg fotkant. Å brättets undersida å ett ställe en nabb med ett rundt hål (för upphängning). Dekor: I färger på tennglasyr. Godset brunt. Å bottnens insida vapensköld och årtal (orig. 2/i): F*g° hjälmen i ljusblått och hvitt, beslag och halskedja i gult, hjälmprydnad och sköld i brunt och gult, årtalet i brunt. Å brättet fyra stjälkar med blommor, upptill en ljusblå lilja med gula ståndarknappar, till vänster en viol i mörkare och ljusare blått samt med gul midt, nedtill fyra förgätmigejliknande blommor i naturliga färger, till höger en ros i ljust brungredelint samt med midt i gult. Å samtliga stjälkar dessutom blad i gulgrönt och ljust blågrönt samt bärliknande frukter i gult, å den till höger i blått. Bottnens utsida till större delen oglaserad. Höjd: 5.6 cm.; diameter: 30.5 cm. Anm. Glasyren å kanterna delvis afflagnad. Från 1669. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, å auktion hos antikvariske bok- och konsthandlaren I. M. Heberle (H. Lempertz* Söhne), Breitestrasse 125—127, Köln, på S. I. Gublers samlingar i Zürich, Schweiz, genom guldsmeden och konsthandlaren J. Bossard, Hirschenplatz, Luzern, 4—12 September 1893. Katalog 86, se bref 15 September 1893 äfvensom räkning 9 Oktober samma år. Betaldt 12 Oktober 1893, se Toilettbok. Pris: Frcs 201:25 (inberäknadt 15 % provision å försäljningssumman, Frcs 17: 25), se räkning.