Föremål

Brev inkommande

1886:2 B - Brev inkommande: B Berner & Nielsen. London Berner & Nielsen. Paris. Järn Berner & Nielsen. Paris. Trä

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1886
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.112._HWY