Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Serafimerorden bandrosett

Fastsatt på knapp, klädd med svart tyg.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordensband rosett
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Diameter 12 mm (knapp)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Fysiska egenskaper Färg: ljusblå
Föremålsnummer 579_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:65