Föremål

Lanthushållning

Ekonomi. Lanthushållning. Fogelbo, anteckningar rörande. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Lanthushållning, Anteckningar rörande "Fogelbo"
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.g.01._HWY