Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Löjtnant William Kleen, Kungl. Svea artilleriregemente.

Fyra visitkort från Löjtnant William C. Kleen, Kungl. Svea artilleriregemente. Första kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Karlavägen 24. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet.. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1917

1916 - 1917

Tidigare ägare Kleen, C. William
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.472._HWY