Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru von Heidenstam.

Tio visitkort från Fru von Heidenstam. Första kortet är utan datum, vikt i nedre högra hörnet. Handskrift "Kammarherre". Andra kortet är utan datum, vikt i nedre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917. Handskrift "Kammarherre". Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i nedre vänstra hörnet. Handskrift "Kammarherre". Sjunde kortet daterat 1919. Handskrift "......". Åttonde kortet daterat 1919. Nionde kortet daterat 1921. Handskrift "Kammarherre". Tionde kortet daterat 1921. Handskrift "Kammarherre".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.378._HWY