Föremål

Wederlegginge van de valsche verkeerde rekeninge en kalculatie, onlangs in druck uytgekomen, aengaende de pretense-onkosten die gedaen sounden wesen by Willem de I. Prince van Oraenjen, in't werven van twee heyrlegers in' jaer 1568 end 1572

Pergamentband.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1655, 1600 (1655; 1600 (bandets tillverkning); 1655 (tryckår))
Tillverkare Wilhelm av Oranien (Författare)
Föremålsnummer 109020_SKOBOK