Föremål

Sektionsritning

RITNING Sektionsritning på tunt papper uppfodrad på kartong. Ritningsförslag som ej helt kom till utförande. Påskrift: "Denna ritning är af Stadens Byggnadsnämnd fastställd. Stockholm 18 april 1898. Ludvig Hedin"

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 41
  • 67
Inskription I.Gust.Clason April 1894
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.30._HWY