Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kopparplåt med grevliga ätten Bielkes vapen.

Svagt buktig kopparplåt med raka sidor och starkt svängda över- och nederkanter. Målat vapen för grevliga ätten Bielke, hjärtsköld Bielke. Fält 1 Vasa, 2 Leijonhufwud, 3 Sture (tre sjöblad) 4 Sture (Natt och Dag) 5 Grip, 6 blått fält, bestrött med kronor av guld, vari ett krönt lejon av guld, med båda tassar hållande en blå kommandostav med ändar av guld. 7 av ett mantelsnitt delat i silver, vari två turbanprydda svarta turkhuvuden och rött, vari ett torn, ovan åtföljt av en uppgående måne, allt av silver. (Symboliserande de segersamma fälttågen i Ungern) 8 hjärtsköld, 9 kluvet, dexter fält av guld, vari en halv, fläkt svart dubbelörn, sinister fält rött, tre stolpar av guld, över sinister fält en svart ginstam, belagd med ett lejon av guld (symboliserande äretjänster hos den tysk-romerske kejsaren och kurfursten av Bayern). 10 blått fält vari en bjälke av guld, åtföljd ovan av två liljor och nedan av en bjälkvis ställd merkuriestav, allt av guld (symboliserande ambassaden i Frankrike) 11 Oxenstierna, 12 styckat i guld och blått, vari tre röda rosor på skuran (Rosar af Erfvala), 13 Horn, 14 Banér, 15 Trolle. På huvudskölden tre hjälmar med grevliga kronor, på mitthjälmen ett blått hjälmtäcke, fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad, mitthjälmen tre gröna påfågelsfjädrar, dexter hjälm: en uppstigande harneskklädd man, hjälm med röda och vita plymer, i h.hand hållande två blå fanor, i v.hand två fanor, den främre av guld med en svart dubbelörn, den bakre röd med ett lejon av guld. (till fält 6 och 9) Sinister hjälm: ett krönt lejon av guld, i båda tassar hållande en blå kommandostav med ändar av guld, (till fält 6). Sköldhållare två tillbakaseende naturfärgade gripar (Pommern). Postament med äggstavslister och bladverk. Längs de raka sidorna vardera tre hål, mitt på de runda sidorna etthål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Vapensköld
Kategori Personliga vapensköldar
Material Koppar
Storlek
  • Längd 492 mm
  • Bredd 325 mm
  • Vikt 1230 g
Antal 1
Datering 1680 – 1699

1600-talets slut

Tidigare ägare Livrustkammarstiftelsen
Föremålsnummer 10540_LRK
Andra nummer Nr 1867: 15:285