Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vattenservis, 12 st.

VATTENSERVISER Bestående av tolv karaffiner med proppar och tjugofyra dricksglas. Dekor: slipad och etsad. Karaffiner med proppar: Nästan cylindriska samt sluttande skuldra övergående i en cylindrisk hals med snett utstående mynningskant med tolvsidig ytterkant. Proppar koniska, mattslipade med stor kullrig knopp med åtta radiellt gående skär. Höjd med propp: 29,5 cm, utan propp: 24,9, diameter: 11 cm. Proppar höjd: 7,8 cm, diameter: 6 cm. Dricksglas: Omvänt koniska, nedanför brädden en etsad bladkrans. Höjd: 9,9 cm, diameter: omkring 8 cm. Inköpta efter beställning av Walther och Wilhelmina von Hallwyl från J & L Lobmeyr und Königl. Hof-Glaswaaren-Fabriks-Niederlage, Wien maj 1893. Tillverkade efter utsänt mönster.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Vattenservis
Kategori
  • Serviser
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Glas
Datering 1893
Tillverkningsplats
Tidigare ägare Lobmeyer, I
Föremålsnummer IV:V:A.01._HWY