Föremål

Sabel m: 1852, Morell & Co, Sverige

Modellenlig. Klinga rak, delvis tvåeggad, s.k. Hafströms-klinga.

Storlek
  • 924
  • 115
  • 784
  • 34
  • 980
Antal 1
Datering 1852

1852 cirka

Inskription
  • MORELL & CO
  • MORELL & CO
Föremålsnummer 5415_LRK