Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mrs Georg H. Waterfall.

Ett visitkort från Mrs Georg H. Waterfall, utan datum. Adress (nedre vänstra hörnet) Arnewood, West Cliff Road, Bournemouth, (nedre högra hörnet) 1st & 2nd, Friday. Handskrift "I had the pleasure of meeting you at Khartûm two years ago."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.948._HWY