Föremål

Bedencken von künfftiger werenderung weltlicher Policey, vnd Ende der Welt, auss heyliger göttlicher Schrifft vnnd patribus... beschrieben... Getruckt zu Augspurg, durch Michael Manger... (Förord, f.A4r:) Datum den 1. tag Januarii dess. 82 Jars...

Ryggen, halva pärmen och hörnen av pergament. Resten av pärmen av grönmålad papp. Pärmfyllnad: papp. Röd- och blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1582, 1600 (1582; 1600 (bandets tillverkning); 1582 (tryckår))
Tillverkningsplats Augsburg
Tillverkare Manger, Michael (Tryckare), Wincklerus, Nicolaus (Författare)
Föremålsnummer 109072_SKOBOK