Föremål

Catalog öfwer Manuscripterna, tryckta Böcker och Typografiska Cartor i Konung Carl Johans rum på Sko kloster uptecknad i Julii Månad 1844. Manuskript

Band av röd marokäng

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1844
Föremålsnummer 110278_SKOBOK