Föremål

förbygel Osmanska riket

En lång rem av läder i två lager, det undre brunt 180 mm brett, det övre svart 130 mm brett med en stjälkstygnssöm av silver i var sida och tätt fastsydda vita pärlor. I var ände spetsigt avslutad och med sju hål, på mitten skarvad under en rund läderplatta ca 70 mm i diameter i två lager, det undre brunt, det övre svart och något mindre med en stjälkstygnssöm och pärlor. Under plattan även en stump på 80 mm. 350 mm från var ände en rem i ringform och ca 200 mm omkrets.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Förbygel
Kategori
Sadeltillbehör
Material
  • Läder
  • Silvertråd
  • Pärlor
Storlek
Längd 1360 mm
Teknik
Broderi
Antal
1
Föremålsnummer
6179_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2942:c
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
Remtyg till en Turkisk Sadel, af hufvudlag, förbögel, ryggstycke, silfvertoffs med perlor på rödt läder Tid. inv. nr.: 558 Sida: 48 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Remtyg till en turkisk sadel, nemligen hufvudlag, förbygel, ryggstycke och silfvertoffs å hvilken fransningen är borta, samt med perlor på rödt läder. Tid. inv. nr.: 558 Sida: 50 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Remm Tyg till en Turkisk Sadel bestående af: Hufuvdlag Förbygel Ryggstycke En Silfver DOffs, fullt besatt med Perlor på rödt Läder. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 558 Sida: 463 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 betseltyg till en turkisk sadel, sömmadt med silfver och rikt besatt med perlor på svart läder, fodrat med rödt skinn, bestående af följande delar: hufvudlag med 244 perlor, 3:ne söljor af silfver, knappen af en silfvertofs samt en löpare på en virkad silkessnodd. handtygel med 132 perlor, löpare och 2:ne söljjor, de sednare af silfver förbygel med 132 perlor - bristfällig - ländstycke med 121 perlor. Tid. inv. nr.: 2942 Nr. i föreg. inv.: 558 Sida i föreg.inv.: 51
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Remtyg till en turkisk sadel af hufvudlag, förbögel, ryggstycke, silfvertoffs med perlor på rödt läder. Tid. inv. nr.: 558 Sida: 70 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Remtyg till en Turkisk Sadel bestående af: Hufvudlag förbygel Ryggstycke 1 st Silfwer doffs fullt besatt med pärlor på rött läder Tid. inv. nr.: 558 Sida: 79 Anmärkning: [oidentifierat]