Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Namnplåtar

NAMNPLÅTAR, fyra stycken, med ramomfattningar och monogramplåtar Av järn, målade med oljefärg. Namnplåtar: Avlånga, högra änden snedkonturerad, på denna vid nedre kanten en hoprullad flik som handtag. På framsidan i svart mot vit botten hästarnas namn: MAXIMILIAN, OSMAN, HASSAN och MIRZA. Längd: 49 cm; bredd: 15 cm Ramomfattningar: Gjutna och brunmålade. I form av ett överstycke, vari en rektangulär öppning (för en namn- plåt). Överst i relief mellan två motvända bladornament en rund ram (för en monogramplåt). Höjd: 39 cm; bredd: 57 cm Monogramplåtar, åtta stycken: Av mässing, fyrkantiga, med konturerad överkant, i vars mitt en hoprullad flik som handtag. Fyra av plåtarna sittande i omfattningarna samt fyra i reserv. Höjd: 13 cm; bredd: 10,9 cm Baksidan på det hela målad med blymönja samt med påskruvade falsade lister (för plåtarna). Förfärdigade efter beställning av Walther von Hallwyl år 1896 hos J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Namnplåtar
Kategori
  • Hästutrustning
  • 18. XVIII Åkdon och körredskap m. m.
Material Järn
Datering 1896
Föremålsnummer XVIII:GG.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1928
Titel
NAMNPLÅTAR, fyra stycken, med ramomfattningar och monogramplåtar.
Text
Af järn, målade med oljefärg. Namnplåtar: Aflånga, högra ändan snedkonturerad, å denna vid nedre kanten en hoprullad flik som handtag. Å framsidan i svart mot hvit botten hästarnas namn: MAXIMILIAN, OSMAN, HASSAN och MIRZA. Längd: 4g cm.; bredd: 15 cm. Ram o mfattningar: Gjutna och brunmålade. I form af ett öfverstycke, hvari en rektangulär öppning (för en namnplåt), kring denna en profilerad ram med hög pärlstaf mellan två utåtfallande kälar; ofvanför och nedanför ramen en list med utspringande ändar, den förra profilerad, den senare slät; mellan liständarna ett stående S-formadt bladornament i relief. Öfverst i relief mellan två motvända bladornament en rund ram (för en monogramplåt) med profiler som den ofvan beskrifna. Höjd: 39 cm.; bredd: 57 cm. Monogramplåtar, åtta stycken: Af mässing, fyrkantiga, med konturerad öfverkant, i hvars midt en hoprullad flik som handtag. Å framsidan mot hvit botten under krona med nio kulor monogrammet: Fig. I; W v i rödt, H i blått, kronan i guld med rödt foder. Fyra af plåtarna sittande i omfattningarna samt fyra i reserv. Höjd: 13 cm.; bredd: 10.9 cm. Fig. 1. Baksidan å det hela målad med blymönja samt med påskrufvade falsade lister (för plåtarna). Förfärdigade efter beställning af Walther von Hallwyl år 1896 hos J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Kaplansbacken 10, Stockholm.