Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slagsnapplåslodbössa, utfjäderslås, hälspännare - Persson

Åttsidig, brunerad pipa med liten trumf, sex räfflor, fast baskyl, på baskylplattans ovansida filade linjer. På kammaren en rektangulär stämpel: E P S. På v. fas ristat: 1 Rd 24 sk. På h. sida inskruvat en kubisk snäcka med fasade kanter. På baskylplattans undersida en klack, som går ner i urtag i piprännan. Riktmedel: Inlaxat ståndsikte med bred skärm. Spolformigt korn av mässing. Fästning: Ett häfte. Pipan fäst med krysskruv underifrån (främre varbygelskruven) samt ett pipstift av stål. Slagsnapplås med rektangulär stämpel på låsbleckets bakre del: "S P S". Utvändig slagfjäder. Fyrsidig hane med s-formigt svängt slaghuvud, kraftig fot utdragen i spets. Hanstudel med fasade kantdekor, vid studelns bakre fästskruv en säkringshake, liknande dekor som på studeln. Fästning: En låsskruv med cylindriskt huvud. Fyrsidig, rak avtryckare. Helstock av rödbrun-betsad björk(?), kolv av fransk typ med svagt markerat kindstöd och kolvlåda. Kolvlådelock av stockens trä, fingergrepp i form av tre skåror, lockänden skadad. Delvis sluten laddstocksränna. Beslag av stål, bakplåt med liten flik över kolvhälen. Band om framstocken vid laddstocksrännans framände och vid mynningen, b: 18 och 23 mm. Varbygel i form av vinkelböjt stålband, b: ca 25 mm, bakre armen triangulär, fäst med två spikar, främre armen fäste för krysskruven. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 805 mm. I kolvlådan två tyglappar, en patronhylsa av mässing (nr 13736) och fyra blykulor (nr 13737).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning slagsnapplåslodbössa
Kategori Bössor
Material Björk, Stål, Mässing
Storlek Längd 810 mm (pipa)
Teknik Brunering
Antal 1
Datering 1840 – 1860, 1840-01-01 – 1860-01-01 (1800-talets mitt)
Tillverkare Persson, Salomon (Tillverkare), Persson, Erik (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Cederström, Rudolf Carl Olof, Ägare: Cederström f. Skjöldebrand, Anna Charlotta, Ägare: Nyström, Carl Ludvig Hippolyth
Inskription Signatur/Påskrift: S P S, Signatur/Påskrift: E P S, Signatur/Påskrift: E P S, Signatur/Påskrift: S P S
Föremålsnummer 11304_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:25:a