Föremål

Iuliacensis et Montensis Ducatus. De Hertoghdomen Gulick en Berge. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 184.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110428_SKOBOK