Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Tandläkare Olof Nordeman, Med. Kand.

Ett visitkort från Tandläkare Olof Nordeman, Med. Kand. daterat 1928. Adress (nedre vänstra hörnet) Sveavägen 47 III. (nedre högra hörnet) Tel. Vasa 9308. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1928
Tidigare ägare Ägare: Nordeman, Olof
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.638._HWY