Föremål

Trävarustämpel

Kantställd rektangulär skiva, något avtunnad nedåt från sidorna; i nederkanten i högrelief: K W K (avtryck se Planschverket). Skaft av björk, svarvat och svartbetsat och polerat; nedre delen starkt inknipen, nedtill en profilerad utsvällning, nedanför denna en slät cylindrisk mässingsholk; övre ändan starkt utsvälld i form av en klotformig knopp, varpå en rund plattning, angivande, hur stämpeln skall hållas. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909

Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Trävarustämpel
Kategori
 • Tryckplåtar och stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Björk
 • Mässing
Storlek
 • Tjocklek 0.7 cm (skiva)
 • Höjd 1 cm (skiva)
 • Längd 1.5 cm (skiva)
 • Höjd 7.5 cm
Teknik
 • Svarvning
 • Betsning
 • Polering
Föremålsnummer
II:II:A.u.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
TRÄVARUSTÄMPEL.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Af mässing, med träskaft. Kantställd rektangulär skifva, något aftunnad nedåt från sidorna; i nederkanten i högrelief: K W K (aftryck, se Planschverket). Skaft af björk, svarfvadt, svartbetsadt och poleradt; nedre delen starkt inknipen, nedtill en profilerad utsvällning, nedanför denna en slät cylindrisk mässingsholk; öfre ändan starkt utsvälld i form af en klotformig knopp, hvarå en rund plattning, angifvande, hur stämpeln skall hållas. Höjd: 7.5 cm. Skifva, höjd: 1 cm.; längd: 1.5 cm.; tjocklek: 0.7 cm. Tillhört inventarierna å Wilh. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11,1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.