Föremål

Den privata sjörätten enligt svensk lagstiftning

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Den privata sjörätten enligt svensk lagstiftning
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1870
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Hambro, C[hristian]
Text
F [redrik]. Den privata sjörätten enligt svensk lagstiftning. Del 1. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. Kongl. Boktryckare. 1870. [8], 476 sid. 1 vol. 8:0. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfverklädd med grönt chagrinpressadt papper. Rygg och höm af svart saffian. Dekor i guld och blindtryck. Ryggen uppdelad i fem fält genom tvärränder i blindtryck mellan guldlinjer. Andra fältet titelfält. Kapitälband i ljusrödt och hvitt. Snitt sprängd i brunt. Försättsblad af brun »olifant». Ryggtitel i guldtryck: hambro. den privata sjörätten. Anm. Volymen lagad upptill och nedtill å ryggen med svart chagrin.