Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåslodbössa, Tyskland, 1600-talets mitt, pipan signerad T W.

Åttsidig pipa av stål. På kammaren två sköldliknande stämplar: T över W (LRK vägledning 1921 nr 413). Riktmedel: Stolpkorn av mässing. Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt främre rembygelns skruv. Hjullås av stål med plant låsbleck av tysk typ, bakåt avsmalnande i två fall, rundad bakände. Invändigt hjul täckt av en låg hjulkapsel med ett hjärtformigt hål nedanför hjulaxeln. Fängpanna med något svängd krutskärm. Hane med lös överkäke och kort, uppåtsvängt fingergrepp. Ringformig hanhals, åsad kropp. Batterifjäder med skålning i vinkeln, profilerat fjäderlöv, balusterformig studel. Låsbleckets insida blånerat. Fästning: Två låsskruvar. Avtryckare med snälltryck. Brun, polerad helstock av masur med kolv av tysk typ, långt neddragen, rektangulär vinge med snidad volut. Sluten laddstocksränna. Kolvlåda med lock av trä på kolvens undersida. Bakplåt, låsskruvbrickor och näsband av horn. Kolvknapp av mässing. Ritad banddekor på kolvens sidor. Varbygel av stål med rak, tvådelad bakre arm, framför varbygeln en rembygel av stål, främre rembygeln på framstocken. Tillbehör: Laddstock av trä med skoning av mässing och horn.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa
Kategori Bössor
Material
 • Masur (trä)
 • Stål
 • Mässing
 • Horn
Storlek
 • Höjd 115 mm
 • Vikt 2250 g
 • 8
 • kaliber 8 mm
 • Längd 655 mm (pipa)
Teknik Blånering
Antal 1
Datering
 • 1640 – 1660
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1600-talets mitt

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Signatur/Påskrift: T W (1921:413)
Föremålsnummer 6365_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4901
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 573 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 765: 0
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 46