Föremål

Swenska wetenskaps academiens handlingar för månaderna Julius, Augustus och Septemb. 1739. Vol:I [- för månaderne Aprilis, majus ock Junius 1746. Vol: VII] Tryckt i Stockholm med academiens egen bekostnad. Hos Joh. Laur. Horrn, kongl.ant.arch.boktr.

Band m. pärmar av turkiskt papper, rygg och hörn av pergament

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1739 (1739[-1746]; 1739 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Ehrensvärd, Augustin (Konstnär), Kungl. Vetenskapsakademien (Förläggare), Kungl. Vetenskapsakademien (Författare), Grefing, Lorentz Ludvig (Tryckare), Bergqvist, Carl Erik (Gravör)
Föremålsnummer 108928_SKOBOK