Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, Frankrike ca 1650.

Fäste av kraftigt reliefornerat stål, orneringen med påslagen beläggning av omväxlande silver och guld. Knapp rundad, nitknapp tämligen stor, bildad av akantusblad, överdelen slät. Handbygel flat med nästan rakt mittparti. På utsidan oval, på insidanframtill utdragen parerplåt, båda genombrutna; en sidobygel ansluter mitten av handbygelns utsida med yttre parerplåtens främre kant. Kort bakre parerstång, som är nedböjd och har oval ytterände. På knappens, handbygelns och parerstångsändens ut- och insida samt på mitten av sidobygeln och båda parerplåtarnas kant en oval medaljong vari ett lagerkransat manshuvud i profil, håret nedhängande bakåt, axellångt. Relieforneringen i övrigt bestående av lejon, vildsvin och apor. Kavellindning av tvinnad silvertråd, upptill och nedtill en flätad krans av samma material. Klinga rak, tvåeggad, flackslipad. Utmed starka delens mitt i upphöjt stålsnitt med gotiska majuskuler på insidan: "SI DEUS EST PRO", på utsidan: "NOBIS QUI CONTRA. "(Om Gud är med oss, vem är mot oss). På båda sidorna är textraden avslutad med en duva vars huvud är riktad mot klingans spets. (Duvan symbolen för den franska Ordre du Saint-Esprit.) Ovanför duvan ett inskränkt kors. Texten och duvan polerade, oförgyllda och mot förgylld botten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning huggvärja
Kategori Värjor
Storlek Längd 802 mm (klinga), Bredd 35 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1650, 1640-01-01 – 1660-01-01 (1650 cirka)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Ägare: Karl X Gustav av Sverige, Givare: Oscar II av Sverige-Norge
Inskription Dekor: lejon, Dekor: hund m halsband, Dekor: mansporträtt, halsbild, profilv, utslaget hår, lagerkrans, Dekor: apor, Signatur/Påskrift: Helige Andens orden (St Esprit)
Föremålsnummer 10637_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1865