Föremål

d'Uytgelesenste wonderen, en... seldsaemheden eeniger Landen en Volckeren in America, Asea, en Africa... t'Utrecht by Simon de Vries, in't jaer MDCLXX.

Band av sprängd kalv m. guldtr. dekor, rygg och pärm. Verktyg: rullar. Filet. Pärmfyllnad: papp. Röd- och blåstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1670, 1600 (1670; 1600 (bandets tillverkning); 1670 (tryckår))
Tillverkningsplats Utrecht
Tillverkare Vries, Simon de (Tryckare), Vries, Simon de (Författare)
Föremålsnummer 109294_SKOBOK