Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, Johan Andreas I Kuchenreuter, Regensburg ca 1750, pipan också stämplad ICK (fadern Johan Christoph I?).

Rund, vid kammaren åttsidig, blånerad pipa av stål. På kammaren signatur inlagd med silver (versaler): "Ioh. And.Kuchenreuter A Regensburg", guldstämpel: "I C K" och ryttare med sabel (Stöckel nr 639). Däromkring rankdekor inlagt med silver. Riktmedel: Inlaxat stolpkorn av silver. Fästning: Pipan fäst med krysskruv, ett pipstift av stål samt rembygelns skruv. Flintlås med välvt låsbleck, l: 138 mm, graverad signatur framför hanen: "I A KUCHENREUTER". Rundad hane. Avtryckarstång och nöt av blånerat stål. Fästning: Två låsskruvar. Halvstock av valnöt, snidad rankdekor, låg relief. Konturerade, släta beslag av förgylld mässing, bakplåt, tumplåt, varbygel, sidbleck, två rörkor (ytterligare en rörka fäst direkt på pipan). Konturerat avtryckarbleck av stål, näsband av horn. Rembygel bakom näsbandet. Remskruv bakom varbygeln. Tillbehör: Laddstock av ljusare trä, 1: 908 mm, hornskoning, 1: 26 mm i ena änden, stålbe

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Flintlåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Stål
 • Silver
 • Mässing
 • Horn
Storlek
 • Höjd 180 mm
 • Höjd 175 mm
 • Tjocklek 2 mm (gods mynning)
 • pitch 235 mm (upp)
 • sänkning 35 mm (minsta)
Teknik
 • Blånering
 • gravering
 • Inläggning
 • Förgyllning
Antal
1
Datering
 • 1750
 • 1740-01-01 – 1760-01-01

1750 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: ryttare
 • Signatur/Påskrift: I C K och ryttare i oval (Stöckelnr 639, 1921:152)
 • Signatur/Påskrift: IOH.AND.KUCHENREUTER AN REGENSURG
 • Signatur/Påskrift: I A KUCHENREUTER
Föremålsnummer
2894_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5327
Litteratur
 • Haandskydevaabens Bedömmelse, I, II, Stöckel, 1943
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 39
 • Förteckning öfver Enskilda Museum. Kirsteinska Huset, Clara Strandgata 6, 1 trappa upp., Soldin
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Haandskydevaabens bedömmelse, vol I, Stöckel, 1938