Föremål

En book af menniskiones slächt, och Jesu Christi börd, eller Biblisk slächt-register, från Adam til Jesu Christi heliga moder jungfru Maria, och hennes trolåfwade man Joseph, med de förnämsta hufwud-slächters grenar. Tryckt i Stockholm af...Olof Enaeus...

Band av pergament rygg och hörn, marmorerat papper på pärmar

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1713
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Peringskiöld, Johan (Författare), Enæus, Olof (Tryckare)
Föremålsnummer 110080_SKOBOK