Föremål

Ekonomi

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1915 – 1926

1915-1926

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:I:Q.b.g.a.724._HWY