Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dubbelbössa, J P Sauer & Sohn, Suhl, tillverkningr 1302 ca 1850, slutning med nyckel över varbygeln. Pipan tillverkad i Birmingham.

Rund, slätborrad, brunerad dubbelpipa med plan överspång och skålad underspång. Vid pipbasen är graverat en liten bård, på spången är infällt en silverplatta med graverad signatur: "I. P. SAUER U. SOHN SUHL". På plattan till h om stora pipklacken stämplat firmamärke 2 ggr (vildman?), på h pipa därframför 52 samt Birmingham proof, på v pipa 1302 samt B-ham proof. Mitt under pipan en brunerad rembygel av stål. Riktmedel: Knoppkorn av silver. Fästning: Ett häfte för engelskt pipstift. Baskyl av stål med graverad rankekor, öron och kraftigt urtag för hanarna, blad längs hela kolvhalsen. Till h om urtagen för stora pipklacken stämplat: 1302. Slutning med S-formigt svängd nyckel över varbygeln, graverad rankdekor, nätskuret fingergrepp, nyckeln stämplad på insidan 130 (bakvänd 3). Hanlås med bakåtliggande slagfjädrar. Svagt välvda låsbleck med graverad rankdekor. Kraftigt svängda, platta hanar med fasade kanter, rankdekor, slaghuvuden med nätskurna tumgrepp. Fästning: Två låsskruvar från v sida. Dubbla avtryckare, den v avbruten. Avtryckarbleck av stål. Halvstock av valnöt, engelsk kolv med kindstöd och nätskuren kolvhals, nätskuren förstock fäst vid pipan med ett engelskt pipstift av stål. Beslag av stål, bakplåt med liten flik på kolvryggen, två skruvar, på mitten stämplat 1302 samt namnchiffer S (?), Två ovala pipstiftbrickor, vardera fäst med två skruvar. Stålbeslag vid förstockens bakände, stämplat på insidan 1302 samt vildman(?). Varbygel med graverad rankdekor, bakre arm av horn, nedsvängd till handgrepp, omvänt c-formig stolpe. På kolvens undersida en rembygel av stål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dubbelbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Valnöt, Silver
Storlek Längd 796 mm (pipa)
Teknik Brunering, gravering, Nätskärning
Antal 1
Datering 1875 – 1900 (1875-1900 c)
Tillverkningsplats Tyskland, Suhl
Tillverkare Sauer, Johann Paul (Tillverkare), Statens sjöhistoriska museum (Förmedlare), J. P. Sauer & Sohn (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Ljungqvist, Ernst Fredrik, Givare: Ljungqvist, Edel Maria
Inskription Dekor: vildman, Signatur/Påskrift: J. P. SAUER & SOHN SUHL, Signatur/Påskrift: vildman
Föremålsnummer 12228_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 61:86:a