Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från A. Foucher.

Ett visitkort från A. Foucher. Adress (nedre högra hörnet) Sorbonne-Paris. Handskrift ".....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Foucher, A.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.292._HWY