Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: N.G. Sörensen. Nr 11 Blasieholmstorg. 11 rum m.m. Stockholm 8 Juni 1883. 1.1. 1884-1.10. 1887 (1.10. 1894.)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.01._HWY