Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment av armborstpilskaft.

Avbruten del av skaft av trä, runt med skåror för styrfjädrar, vari rester av fjädrar. Skåra i pilstjärten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material Fjäder, Trä
Storlek Längd 185 mm, Bredd 11 mm, Vikt 8 g
Antal 1
Föremålsnummer 6936_LRK