Föremål

Fotografier i album, 21 st. Ljusne sågverk.

Geografi. Fotografier. Ljusne Sågverk. 1860-talet. I album. 21 fotografier etc., se I:N.a.a.3.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling (Fotografier i album), geografi, Fotografier i album
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1860 – 1869 (1860-tal)
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.N.a.01._HWY