Föremål

Ham-mizbēaḥ qōlēt seu De asylo ad altare apud Hebræos ... 17 Hunii, An. MDCCXXXVII ... Upsaliæ, literis Höjerianis

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1737

1737 (tryckår)

Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare
Föremålsnummer 96000_SKOBOK