Föremål

Svensk-engelsk ordbok

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1889
Föremålsnummer LXIII:II:F.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Björkman, C[arl[ G[ustaf].
Text
Svensk-engelsk ordbok. Utarbetad och ut-gifven af C. G. Björkman. Stereotyperad upplaga. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm, Kongl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner. 1889. [6], 1360 sid. Upptill å främre försättsbladet i blått tryck: wilh. h. kempe. Stockholm. i vol. 8:0. Band (halft skinn-). Som I: F. 19. Rygg af mörkbrun chagrin. Höm af pergament. Ryggtitel: p. a. norstedt & söners ordböcker (upptill). SVENSK-ENGELSK ORDBOK af c.G. björkman. [Monogrammet:] pan&s. Anm. Volymen lagad å pärmarna.