Föremål

Visitkort från Major and Mrs. Colvin.

Två visitkort från Major William M. Colvin och Fru Colvin. Första kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet.

Datering 1917 – 1918

1917 - 1918

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.184._HWY