Foto: Zarmén, Carl, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Axelklaff m: 1899-1908 för livgardesregementena, MEA, Stockholm med överstelöjtnants gradbeteckning.

Axelklaff, modellenlig med Gustav V:s namnchiffer. Haken på insidan märkt: " MEA ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Axelklaff
Kategori Militära uniformer, svenska
Storlek Längd 139 mm, Bredd 37 mm, Vikt 55 g
Antal 1
Datering 1926 (1926 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Gustav Adolf av Sverige, Givare: Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha, Återförsäljare: Militär Ekiperings Aktiebolaget MEA
Inskription Signatur/Påskrift: MEA, Signatur/Påskrift: MEA
Föremålsnummer 12639_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:44:f