Upphov: Zarmén, Carl, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Axelklaff m: 1899-1908 för livgardesregementena, MEA, Stockholm med överstelöjtnants gradbeteckning.

Axelklaff, modellenlig med Gustav V:s namnchiffer. Haken på insidan märkt: " MEA ".

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Axelklaff
Kategori
Militära uniformer, svenska
Storlek
  • Längd 139 mm
  • Bredd 37 mm
  • Vikt 55 g
Antal
1
Datering
1926

1926 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
  • Signatur/Påskrift: MEA
  • Signatur/Påskrift: MEA
Föremålsnummer
12639_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 52:44:f
Relaterat föremål