Föremål

Visitkort från Riksantikvarie Sigurd Curman

Två visitkort från Riksantikvarie Sigurd Curman. Första kortet daterat 1926, adress (nedre vänstra hörnet) Karlavägen, (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1929, handskrift (ovanför namnet) "....".

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1926 – 1929

1926 - 1929

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.194._HWY
Historisk person
Curman, Sigurd (Omnämnd på/i)