Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Professor Julius Kronberg.

Fem visitkort från Professor Julius Kronberg. Första kortet är utan datum. Adress (nedasnför namnet) Lilla Skuggan, Värtan, Stockholm. (nedre högra hörnet) Allm. Tel. Experimentalfältet 16. Handskrift ".....". Andra kortet daterat 1915. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1918. Femte kortet daterat 1920. Adress (nedre vänstra hörnet) Eriksbergsgatan 11, (nedre högra hörnet) Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1920 (1915 - 1920)
Tidigare ägare Ägare: Kronberg, Johan Julius Ferdinand
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.485._HWY