Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Oberst Eugen Straub och Fru Straub

Två visitkort från Oberst Eugen Straub och Fru Straub. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1916

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Tidigare ägare Ägare: Straub, Eugen
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.832._HWY