Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaffekvarn

KAFFEKVARN (handkvarn) Av järnplåt och trä, målad i brunt. Cylindrisk, med vertikalt inpressade kälar som fingerfästen; botten av rödbok, med utstående profilerad kant, på bottens undersida en kilformigt inskuren grad, avsedd för en i bord eller bänk fastskruvad list, varpå kvarnen påskjuts och fasthålls vid malningen. Övre delen, det s. k. snäckhuset, av rödbok, med utstående profilerad kant samt inuti detta en halvsfärisk fördjupning (s. k. skruv eller tratt), skodd med en emaljerad plåt; ovanpå skruven en kupig plåthuv i två hälfter (den ena saknas); inuti skruven en i vindlingar räfflad s. k. snäckbult av järn, fäst på en genom huven gående spindel, på vars övre ände en bågsko, med fint räfflad insida samt något flyttbar upp och ned (för finare och grövre malning) medelst en på spindeln skruvbar mutter, i dennas ytterkant fyra avlånga intagningar, vari en fjäder griper och håller muttern i det läge, på vilket den är inställd. Höjd: 22,3 cm.; diameter:12,5 cm. Vevarm, längd: 14 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kaffekvarn
Kategori
  • Köksmaskiner
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Järnplåt
  • Trä
Storlek
  • Diameter 12.5 cm
  • Längd 14 cm (vevarm)
  • Höjd 22.3 cm
Föremålsnummer III:I:C.n.01._HWY