Föremål

Kvittensblanketter

Ekonomi. Kvittensblanketter. Av fru Johanna Kempe dato emottagit, Tr. 20 st.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Kvittensblanketter
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.f._HWY