Föremål

Illustrissimo...Dn. Carolo Gustavo Wrangel, Comiti in Salmitz...Carmen Acrostichon & Decastichon

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111081_SKOBOK