Föremål

Kyrka och stat i deras förhållande till hvarandra

Några grundläggande riktlinjer jämte teser för öfverläggning vid Upsala ärkestifts prästmöte 1915. Omslag, VI, [2], 72, [10] s. Upptill på omslaget skrivet med bläck: Högvälborne Herr Grefve W. v. Hallwyl Vördnadsfullt från förf. 1 vol. 4:0. Band (halvfranskt).

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1915
Tillverkningsplats
Tillverkare Bensow, Josef Oscar (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.04._HWY