Föremål

Ultraiectum Dominium.[Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 4. Amsterdam, 1662]

[Excudit Guiljelmus Blaeuw] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 22.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110518_SKOBOK