Föremål

Äldre Svenska Johanniterriddare

Omslag, [6] s. På s. 1 tryckt dedikation: Till Fru Gefvinnan Wilhelmina von Hallwyl född Kempe vördsamt från Johanniterordens i Sverige Konvent. 1 vol. 4:0. Band av rödbrunt pressat papper.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkare Johanniterorden (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.44._HWY